Toprak Analizleri

Faaliyet Ön Bilgi Formunun Doldurulması Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında Yapılan Toprak Analizleri Saha Örnekleme ve Analiz Planı Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön ve Nihai Raporları Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporunu Temizleme Faaliyeti Uygulama, İzleme ve Sonlandırma Raporunu Yeraltı ve Yerüstü Depoların Sızdırmazlık Testi ve Raporu

Atıksu Analizleri

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarının Alınması Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Tesislerine Teknik Rapor Hazırlanması (İTÜ ve Kocaeli Üniversitesi İşbirliği ) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Atıksu Analizleri

HAVA EMİSYON

Sera Gazı İzleme Planının Hazırlanması ve Bakanlıktan Onay Alınması Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Emisyon Ölçümleri Isınma Kaynaklaı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Emisyon Ölçümleri SEÖS Ölçümleri

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGELERİNİN ALINMASI

Hava Emisyonu , Çevresel Gürültü, Atıksu Deşarjı ve Derin Deniz Deşarjı Konularında Çevre İzin Belgesi Alınması Tehlikeli Atık , Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik ve Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisanslarının Alınması Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı Teknik Rapor Hazırlanması (İTÜ ve Kocaeli Üniversitesi İşbirliği )

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası ÇED Muafiyet ve Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması

Çevre Danışmanlık Hizmetleri


Firmamız 20 yılı aşkın Mühendislik ve Danışmanlık tecrübesi ile Çevre İzin ve Lisans süreçleri başta olmak üzere, tesisinizden kaynaklanan ya da kaynaklanması muhtemel olan çevresel etkilerin yönetiminde bilimsel ve doğru çözümler sunmaktadır
Şirketimiz, birlikte çalıştığımız danışman havuzumuz ve işbirliği yaptığımız yerli ve yabancı çözüm odaklı firmalarla tüm ihtiyaçlarınızın tek elden çözülebilmesine olanak sağlar
 • Çevre İzin ve Lisans Danışmanlığı

  Hava Emisyonu , Çevresel Gürültü, Atıksu Deşarjı ve Derin Deniz Deşarjı Konularında Çevre İzin Belgesi Alınması Tehlikeli Atık , Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik ve Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisanslarının Alınması

  Patlamadan Korunma Dokümanı

  Banner Title

  Banner Title

 • Çevresel Etki Değerlendirme Raporları

  Banner Title

  Banner Title

  Sera Gazı Doğrulama Hizmetleri

  Banner Title

  Banner Title

 • Toprak Kirliliği Risk Analizleri

  Banner Title

  Banner Title

  Çevresel Durum Değerlendirme

  Çevresel Durum Değerlendirme Raporları

  Çevresel Durum Değerlendirme Raporları

 • error: Content is protected !!